Izbor urednika

U fokusuVijesti

Impressum

Tuzla-X.com je nezavisni (freelance) novinarski medijski projekat koji djeluje kao organizacija civilnog društva, shodno Univerzalnoj (Opštoj) deklaraciji o ljudskim pravima, koja svim pojedincima i grupama (na teritoriju zemalja potpisnica ove UN Deklaracije, koja ima supremaciju nad svakim domaćim Ustavom i zakonodavstvom) garantuje:

Član 19.
Svako ima pravo na slobodu mišljenja i izražavanja. To pravo obuhvaća slobodu zadržavanja mišljenja bez vanjskih pritisaka te slobodu traženja, primanja i širenja informacija i ideja putem bilo kojeg sredstva javnog priopćavanja i bez obzira na granice.

 

WEB podrška:

Codeline Studio

 

Redakcija: 

e-mail: [email protected]