Izbor urednika

U fokusuVijesti

O Nama

Web portal Tuzla-X.com temelji svoj legalitet i legitimitet na Univerzalnoj (Opštoj) deklaraciji o ljudskim pravima, koja svim pojedincima i grupama garantuje (na teritoriju zemalja potpisnica ove UN Deklaracije, koja ima supremaciju nad svakim domaćim Ustavom i zakonodavstvom):

Član 19.
Svako ima pravo na slobodu mišljenja i izražavanja. To pravo obuhvaća slobodu zadržavanja
mišljenja bez vanjskih pritisaka te slobodu traženja, primanja i širenja informacija i ideja
putem bilo kojeg sredstva javnog priopćavanja i bez obzira na granice.